Håll proffsigare presentationer

Vill du framstå som proffsig när du håller en presentation? Ganska självklart ändå. Trots det är det väldigt många som håller fast vid ett oinspirerande och dammigt upplägg och samma tråkiga slides. Och att öva på själva framförandet? Händer också tyvärr alltför sällan. Här är mina smartaste tips för att framstå som proffsigare nästa gång du ska hålla en presentation:

ingela presenterar

3 saker
Fokusera på tre saker i din presentation. Ha dessa i åtanke hela tiden när du förbereder dig och gör inte misstaget att berätta om allt och alla sidospår du kommer på.

What’s in it for me?
Tänk på att kunna svara på lyssnarnas ”What’s in it for me?”. Vi som lyssnar vill alltid veta varför vi ska lyssna på något- ”vad får jag ut av det?” Om du svarar på det snabbt kommer din publik att lyssna mer intresserat och du framstår som proffsig som listat ut vad som intresserar dem. Så utgå inte från dina intressen, utgå från lyssnarnas motivation att bry sig om det du säger.

Förberedelser
Att vara förberedd är a och o. Kolla att eventuell utrustning fungerar, kolla lokalen innan. Hur är ljuset, finns det högtalare? Var på plats innan deltagarna kommer så kan du hälsa dem välkomna samtidigt som det hjälper dig att bli mindre nervös.

Hjälpmedel
Powerpoint, blädderblock eller whiteboard? Många använder Powerpoint idag och många behöver fråga sig varför. Tänk att hjälpmedel är till för att förstärka budskapet, inte ta uppmärksamheten ifrån dig som talare. Det mest statiska av alla är Powerpoint och vill du undvika att bli låst av dina förberedelser ska du använda whiteboard eller inga hjälpmedel alls. Om du ska använda Powerpoint, tänk så här:
– Max 6 saker på varje slide- En sak är ett ord, bild, logga, osv.
– En bild som illustrerar det du säger kommer vi ihåg mycket bättre än text
–  Varje slide du använder ska tillföra något, inte fungera som ditt manus
– Använd det som Powerpoint är bra för: bilder, videor och annat visuellt.

Skapa kontakt
Se till att få kontakt med lyssnarna. Ställ frågor, uppmärksamma gärna om du ser/hör något som kan fungera som exempel eller anekdot i din presentation.

Fokus på lyssnarna
Vänd dig mot publiken. Ett vanligt misstag är att vända sig mot sin Powerpoint och läsa innantill.

Engagemang!
Fake it til you make it! Om du använder ett övertygande kroppsspråk och talar med en stark, engagerad röst kommer du att bli mer övertygande. Du övertygar dig själv så att säga!

 

Lycka till!
Om du behöver hjälp med övningar, vill ha feedback eller kanske hela din arbetsplats behöver mer träning i presentationsteknik- hör av dig så styr vi upp något roligt och utvecklande!