5 knep att få att andra att minnas det du sagt

skyttegrav

Ska du hålla en presentation, utbilda kolleger eller pitcha en produkt? Oavsett så vill du säkert att de som lyssnar ska komma ihåg vad du sagt. Nästa gång du förbereder dig, tänk på att använda dig av dessa knep!

1. Max 7 saker
Välj ut ett fåtal saker du fokuserar på. Vi kan hålla cirka 7 saker i hjärnan samtidigt.

2. Ha helikopter-perspektiv
Hjärnan kommer lättare i håg ett stort sammanhang än små detaljer. Fokusera på den stora bilden och ha ett helikopter-perspektiv.

3. Strukturera mera
Det är lättare att minnas det som följer en struktur. Återkommande faktorer och det vi förväntar oss fastnar bättre.

4. Använd alla sinnen
Alla har ett sinne som vi minns bäst om vi använder. Vissa vill använda känsel, andra se en bild och en tredje vill säga det högt. Försök att involvera flera sinnen när du vill att det du säger ska fastna.

5. “Örfilsprincipen”
Det oväntade kommer vi i håg bättre än det väntade. Använd dig av något totalt oväntat, något nästan absurt. Jag hade en historielärare som överraskade med att ta använda pekpinnen som vapen, hoppa upp på katedern och rulla ner i ”skyttegraven”. Den lektionen glömmer vi elever aldrig.